Víte, jaký postoj k těžbě uhlí má strana, kterou zamýšlíte volit?

Zachovat limity Prolomit limity Nevím Nepůjdu k volbám

Skrolujte dolů

Politické strany Ověřte si, jaký názor na přibližování dolů k Litvínovu mají politické strany, které kandidují v podzimních komunálních volbách.

Volební čísloKandidátní listinaLídr
1STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍMilan Šťovíček
3Zelení PRO!KRAJ Jaroslava Lišková Lackovská
10TOP 09Pavel Vlasák
11Občané s vizí – volba pro město Litvínov s podporou Pirátské stranyMartin Tojnar
5Občanská demokratická stranaPetra Plechingerová
6Pro regiony občanůmKarel Linhart
9ANO 2011Kamila Bláhová
4Komunistická strana Čech a MoravyErika Sedláčková
8SNK Evropští demokratéKvětuše Hellmichová
12Otevřená radniceDaniel Volák
2Sdružení LITVÍNOVÁCIPetr Bucha
7Česká strana sociálně demokratickáMartin Klika

Pozor, hodnocení stran se může v dalších dnech v závislosti na případné změně jejich názoru ještě změnit!

Zeleně označené strany jsou pro zachování limitů těžby a písemně se zavázaly, že na prvním zasedání nového zastupitelstva podpoří přijetí usnesení, které uloží radě a starostovi města, aby prolomení limitů aktivně bránili.

Oranžově označené strany sice uvádějí, že jsou pro zachování limitů těžby, ale odmítly se písemně zavázat, že na prvním zasedání nového zastupitelstva podpoří přijetí usnesení, které uloží radě a starostovi města, aby prolomení limitů aktivně bránili.

Šedivě označené strany nemají na limity těžby jasný názor, nebo se odmítly vyjádřit.

Černě označené strany jsou pro prolomení limitů těžby.

Proč je pro nás v Litvínově důležité zachování limitů těžby?

Protože odmítáme žít na hraně uhelné jámy

V případě prolomení limitů by se těžba přiblížila na pouhých 500 metrů od nejbližších domů v Litvínově. Tento stav by trval desítky let – těžba by podle plánů uhlobaronů měla trvat do roku 2120. My, naše děti i naši vnuci by celý život strávili v hluku a prachu ze šachty. To by dramaticky zhoršilo kvalitu našich životů i životního prostředí.

Protože odmítáme být zbytečně nemocní a umírat dříve

Vědecké výzkumy zdravotního stavu obyvatel Podkrušnohoří prokázaly, že trpíme výrazně zvýšenou nemocností, vyšší úmrtností a dalšími negativními důsledky. Navíc dožíváme o několik let nižšího věku. Alarmující je také zpomalený vývoj dětí. Špatný stav životního prostředí na Mostecku má vliv i na naši genetickou výbavu. Dnešní znečištění tak ovlivňuje zdraví dětí, které se ještě nenarodily.

Protože odmítáme devastaci naší krajiny

Povrchová těžba uhlí po sobě zanechává velké plochy měsíční krajiny – zemi převrácenou naruby se zničenými ekosystémy, znečištěnou vodou, půdou i ovzduším. Krajinu není ani po rekultivaci možné osídlit dříve než za 100 let (v důsledku „sedání“ vnitřních výsypek). Rozšiřováním těžby jsou ohroženy i svahy Krušných hor, kterým hrozí sesuvy.

Protože odmítáme zvyšování nezaměstnanosti

Těžba za limity by připravila o práci 800 lidí ve zbouraném Horním Jiřetíně a dalších 4 000 – 5 000 zaměstnanců firem v areálu Unipetrolu, který by velkolom ČSA postupně pohltil. Proti tomu stojí zachování 830 pracovních míst zaměstnanců Severní energetické (včetně managementu, sekretářek a uklízeček). Prolomením limitů by tak více pracovních míst zaniklo, než by se podařilo udržet.

Protože odmítáme další bourání obcí kvůli těžbě

Kvůli dalšímu rozšiřování uhelných dolů by bylo nutné zbourat obce, o domovy by tak přišly tisíce lidí. Domy se postaví nové, co ale obnovit nejde, jsou lidské vztahy a domov, místo, kam se mohou lidé vracet. Pro obyvatele postižených oblastí představuje stěhování dlouhodobý stres. Limity přitom nechrání jen Horní Jiřetín, ale i dalších 28 obcí stojících na uhlí. Patří mezi ně i Litvínov.

Protože odmítáme snížení ceny našich nemovitostí a placení účtů za škody způsobené těžbou

Otevření velkolomu v sousedství Litvínova by způsobilo výrazný pokles cen nemovitostí. Náhrada této ztráty je nevymahatelná. Snížení ceny nemovitostí je jedním z tzv. externích nákladů těžby – jde o náklady, které těžba vyvolává, ale místo těžební společnosti je nesou občané a stát. Vědci z Univerzity Karlovy spočítali, že těžba uhlí za limity by způsobila kumulativní externí náklady ve výši 1,2 biliónu Kč.

Protože odmítáme odliv mladých lidí z Litvínova a zhoršování sociální a bezpečnostní situace

V případě pokračování těžby by mnoho obyvatel (zejména mladých, kteří by v našem městě ztratili perspektivu), odešlo. To by přispělo k dalšímu zhoršování sociální situace v Litvínově, kterému by tak reálně hrozila proměna na postupně odumírající ghetto. Ústecký kraj má (po Praze) nejvyšší index kriminality v celé ČR, což podle policejních expertů souvisí s těžbou.

Protože odmítáme být hračkou v rukou politiků

O budoucnosti svého města chceme rozhodnout sami. Ve vysoké hře o těžbu u Litvínova jde těžařům o byznys za stovky miliard korun. Tato situace si přímo říká o rozvoj korupce a klientelismu, kterými je přitom náš kraj už tak vážně postižen. Jednotlivé politiky i úředníky je možné uplatit nebo zastrašit. Ovlivnit stejným způsobem všech 27 tisíc obyvatel Litvínova však nejde.

Protože odmítáme, aby na náš úkor uhlobaroni vydělávali miliardy ročně

Stát získá z peněz za prodané uhlí minimum, nehledě na obce těžbou přímo postižené. Tři současní vlastníci Severní energetické (Tykač, Dienstl, Fohler) si za pouhé čtyři roky vyvedli ze svých uhelných firem na dividendách 17 miliard korun. Na každou korunu, kterou za těžbu svého uhlí dostal stát, připadlo více než 42 korun do kapes majitelů těžební společnosti.

Má to cenu! I Váš hlas může rozhodnout o budoucnosti Litvínova – a rozšiřování povrchových dolů.
Volební účast v komunálních volbách v Litvínově se dlouhodobě pohybuje mezi 35–40 %. To znamená, že o politice města na další 4 roky a o výběru zastupitelů, radních a starosty rozhoduje přibližně jen jeden ze tří obyvatel Litvínova starší 18 let. Ti zbývající nechávají svůj hlas propadnout. Přitom i Váš hlas je pro Litvínov důležitý.

„Na jednom hlasu přeci nezáleží“

Jak kdy a kde. V Litvínově jde pravidelně o jednotlivé hlasy – kdyby k minulým volbám přišlo o pouhých 25 voličů ČSSD více, získala by tato strana o jeden mandát v zastupitelstvu navíc a radnici by poslední 4 roky vládla téměř jistě ona. Nikdy nevíte, jestli ten poslední chybějící hlas nebude právě váš. Vzhledem k nízké volební účasti a těsným výsledkům hlasování je tato situace v Litvínově výrazně pravděpodobnější.

„Stejně si politici udělají, co chtějí“

Zastupitelská demokracie je nedokonalý systém. Stává se, že námi zvolení zastupitelé či poslanci neplní své sliby. Jenže každé čtyři roky je můžeme vyměnit a politici se toho upřímně bojí.
V politice různých stran jsou důležité rozdíly. Chcete příklad? Nečasova vláda na základě tlaku občanů slíbila, že z horního zákona vyškrtne vyvlastňovací paragrafy, a tento svůj slib nakonec přes značnou nechuť musela splnit.

„Nemám si koho vybrat“

Máte pocit, že program žádné z 12 stran, které letos v Litvínově kandidují, neodpovídá Vašim přáním a prioritám, a chcete proto zůstat doma? Volby se ale uskuteční i bez Vás. Svoji neúčastí zvyšujete pravděpodobnost, že radnici další čtyři roky povedou lidé, s jejichž názory nesouhlasíte vůbec. Je proto lepší hodit se zatnutými zuby hlas někomu, s nímž souhlasíte alespoň částečně.

„O limitech těžby se nerozhoduje v Litvínově, ale v Praze“

To je pravda – usnesení o limitech těžby přijala vláda, a jen ta jej může zrušit. Jenže vláda nerozhoduje ve vzduchoprázdnu. Názory a stanoviska lidí a zastupitelů z regionů, kterých se těžba dotýká, mají na její rozhodování prokazatelně velký vliv.
Litvínov, jako největší město ohrožené prolomením limitů hrálo dosud v celostátní debatě o jejich zachování zásadní roli. Pokud bude naše město i nadále rozšiřování dolů nekompromisně odmítat, bude pro vládu mnohem obtížnější případné prolomení limitů obhájit. Majitelé těžebních společností si to velmi dobře uvědomují a investují plno energie i peněz, aby litvínovskou radnici získali. I na Vás záleží, jestli se jim to podaří.

„Nekecejte mi do toho, co mám, nebo nemám dělat“

Respektujeme Vaše názory a Vaši svobodu volby. Neradíme, kterou konkrétní stranu máte či nemáte volit. Chápeme a uznáváme, že komunální volby v Litvínově nejsou zdaleka jen o limitech těžby, ale i o spoustě dalších otázek důležitých pro fungování našeho města.
Snažíme se Vám přinést informace o tom, jaké důsledky může Vaše účast či neúčast ve volbách mít na případné přibližování povrchových dolů směrem k Litvínovu. Konečné rozhodnutí je samozřejmě na Vás.

„Mám plné zuby současného vedení radnice. Proč jim pomáháte?“

Současný starosta Šťovíček udělal pro ochranu Litvínova před těžbou hodně, ale na toto téma nemá rozhodně monopol. Například TOP09, která v současném zastupitelstvu působí v opozici, prolomení limitů těžby dlouhodobě odmítá, a přitom se proti vedení radnice ostře vymezuje. Z 12 stran, které letos do zastupitelstva kandidují, věrohodně odmítají prolomení limitů čtyři. Možností máte tedy napříč celým politickým spektrem více.

Infolist "Žít, nebo těžit?" Více o limitech těžby v severních Čechách

Kde přesně jsou územní ekologické limity těžby?

Kde přesně jsou územní ekologické limity těžby?

Aktuality

Fotky